Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Eén van de opdrachten die het Stedelijk Museum heeft is het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op de collectie. Dit kan gebeuren door de museummedewerkers zelf, bijvoorbeeld door de inventarisatie van de collectie, maar ook studenten in kader van een thesis komen hier langs! Soms wordt het onderzoek ook uitbesteed aan een gespecialiseerde instelling. Zo voerde het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) in 2015 een studie naar de middeleeuwse waterput van Meerle. Met dendrochronologie dateerden ze de houten waterput in de periode tussen 1057 en 1082.