Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Geluidsnormen

Organiseert u een activiteit waarbij elektronisch versterkte muziek geproduceerd wordt? Sinds 1 januari 2013 bestaan er nieuwe geluidsnormen.

De wetgeving deelt deze geluidsnormen in 3 categorieën op:

  • maximaal 85dB(A)LAeq, 15 min (bijvoorbeeld achtergrondmuziek)
  • maximaal 95dB(A)LAeq, 15 min (bijvoorbeeld fuiven)
  • maximaal 100dB(A)LAeq, 60 min (bijvoorbeeld liveoptredens, rockconcerten)

De extensie ‘dB(A) LAeq, XXmin’ geeft aan dat de meting een gemiddelde meet van het geluidsniveau over een periode van XX minuten. Het maximale geluidsniveau geldt voor alle activiteiten die toegankelijk zijn voor publiek.

Voor wie?

Bent u de organisator van een evenement of uitbater van een vaste inrichting? U kiest zelf in welke categorie de muziek tijdens het evenement of in de inrichting valt. Met andere woorden u legt zelf het maximale geluidsniveau vast. Hierbij moet u ook rekening houden met de geluidsoverlast in de buurt, die tot een minimum moet herleid worden.

Afwijking aanvragen?

Procedure
Organiseert u een occasioneel evenement in openlucht, in een tent of in een vaste inrichting zonder melding klasse 3? U vraagt het maximale geluidsniveau voor het evenement aan via het digitaal evenementenloket

Organiseert u een evenement in een vaste inrichting met melding klasse 3? Dan mag u maximum 2 keer per maand én maximum 12 keer per jaar het geluidsniveau hoger zetten dan 95 dB(A)LAeq,15 min maar nooit hoger dan 100 dB(A)LAeq,15 min. Wilt u toch een keertje luider dan 95dB(A)LAeq, 15 min, vraag het maximale geluidsniveau aan via het aanvraagformulier.

Welke maatregelen kan u als organisator nemen?

  • Huur een geluidsmeter via de uitleendienst;
  • Zorg voor oordopjes op uw evenement. Als geregistreerde Hoogstraatse vereniging kan u oordopjes aanvragen bij het evenementenloket;
  • Zorg voor rustmomenten. Dat zijn momenten waarop de muziek stiller staat (bv. tussen twee concerten);
  • Afschermen van de geluidsboxen tot een afstand van tenminste 2 meter;
  • Voorzie voor kinderen oorkappen. Oordoppen zijn niet geschikt voor kinderen onder 12 jaar.

Aanvragen oordopjes

Meer info

Geluidsnormen

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie