Vuurwerk

Procedure

Veiligheid, maak er (vuur)werk van! 

Wilt u vuurwerk aankopen om tijdens een speciale gelegenheid vuurwerk af te schieten, dan dient u minstens 75 kalenderdagen voor het evenement een aanvraag in. Wilt u voor een verjaardagsfeest, huwelijksfeest e.d. vuurwerk afschieten, dan wordt er geen toelating verleend.

Wil u vuurwerk aankopen om in de nacht van oud naar nieuw vuurwerk af te schieten, dan hebt u hiervoor de toelating van de burgemeester nodig. U kan deze toelating aanvragen vanaf 1 december op het stadhuis. Wij vragen u om deze vergunning aan te vragen ten laatste op 15 december. U krijgt de vergunning onmiddellijk mee.
Bent u jonger dan 16 dan krijgt u geen toelating. Bent u tussen 16 en 18 jaar, dan hebt u de toelating van uw ouders nodig.

Als er sterke wind is of andere omstandigheden die een negatieve invloed hebben op de veiligheid kan het vuurwerk afsteken niet doorgaan.

Enkele tips:

  • Koop enkel vuurwerk in een erkende winkel;
  • Lees de gebruiksaanwijziging vooraleer u aankoopt;
  • Hou rekening met bomen, struiken, gebouwen en met uw buren;
  • Hou iedereen op een veilige afstand;
  • Afschieten van vuurwerk gebeurt door 1 persoon die nog nuchter is;
  • Hou uw huisdieren met de jaarwisseling binnen of weidedieren zoals paarden, ezels, pony's en runderen op stal;
  • Steek geen vuurwerk af in de onmiddellijke omgeving van een dier.

 

Zorg dat uw feest met vuurwerk geen drama wordt!

Opslagvergunning nodig?

Voor de vergunning als verkoopspunt moet u bij het milieuloket zijn.