11.11.11

11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en bundelt de krachten van 60 organisaties en 330 vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor één gezamenlijk doel: een recht­vaardige wereld zonder armoede. In het Noorden staat beleidsbeïnvloeding centraal. In het Zuiden helpt 11.11.11 organisaties door goed doordach­te ontwikkelingsinitiatieven te ondersteunen en samenwerking te stimuleren.

Besteding van de 11.11.11-opbrengst:

  • 22% voor partners in het Zuiden waarmee ze recht­streeks samenwerken
  • 53% voor actieplannen van leden en gemeenschappe­lijke initiatieven
  • 25% voor educatie, publieksacties en studiewerk in het kader van beleidsbeïnvloeding

Meer info