Humanitaire hulp

Soms is de nood in ontwikkelingslanden zo hoog dat directe hulp nodig is om te overleven. Bijvoorbeeld bij natuurrampen als overstromingen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, maar ook bij door mensen veroorzaakte rampen als (burger)oorlogen en conflicten.
Humanitaire hulp omvat zowel preventie, rehabilitatie, heropbouw, vredesopbouw en democratisering. Het gaat steeds om tijdelijke hulp en hulp op korte termijn.

Het stadsbestuur voorziet jaarlijks een bedrag voor humanitaire hulp in de begroting. De gesteunde projecten worden door het college van burgemeester en schepenen na advies van de mondiale raad vastgelegd.

 

In april 2016 werd Ecuador opgeschrikt door een stevige aardbeving. Eén van de dodelijkste natuurrampen in Latijns-Amerika in de laatste 20 jaar. Het stadsbestuur heeft steun verleend aan het noordhulpprogramma van Vredeseilanden. Met de steun van 3 Vlaamse gemeenten werden 110 hygiënische noodhulpkits afgegeven en 18 waterfilters geïnstalleerd in tentenkampen en herbergen.

Met de steun van 3 Vlaamse gemeenten werden 110 hygiënische noodhulpkits afgegeven en 18 waterfilters geïnstalleerd in tentenkampen en herbergen.
Met de steun van 3 Vlaamse gemeenten werden 110 hygiënische noodhulpkits afgegeven en 18 waterfilters geïnstalleerd in tentenkampen en herbergen.
Met de steun van 3 Vlaamse gemeenten werden 110 hygiënische noodhulpkits afgegeven en 18 waterfilters geïnstalleerd in tentenkampen en herbergen.
Met de steun van 3 Vlaamse gemeenten werden 110 hygiënische noodhulpkits afgegeven en 18 waterfilters geïnstalleerd in tentenkampen en herbergen.
Met de steun van 3 Vlaamse gemeenten werden 110 hygiënische noodhulpkits afgegeven en 18 waterfilters geïnstalleerd in tentenkampen en herbergen.
Met de steun van 3 Vlaamse gemeenten werden 110 hygiënische noodhulpkits afgegeven en 18 waterfilters geïnstalleerd in tentenkampen en herbergen.
Met de steun van 3 Vlaamse gemeenten werden 110 hygiënische noodhulpkits afgegeven en 18 waterfilters geïnstalleerd in tentenkampen en herbergen.
Met de steun van 3 Vlaamse gemeenten werden 110 hygiënische noodhulpkits afgegeven en 18 waterfilters geïnstalleerd in tentenkampen en herbergen.