Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Buiten spelen is gezond en belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Wijken en buurten die een buurtspeelplein willen (her)inrichten kunnen hiervoor een beroep doen op het Stadsbestuur. Als voorwaarde geldt dat er een terrein is voorbehouden in die straat of wijk. Op een overleg met alle geïnteresseerde buurtbewoners wordt bekeken wat de wensen zijn. We trachten ook de kinderen te bevragen. Op basis hiervan wordt nadien een ontwerpplan uitgewerkt.

De keuze van speelfuncties en -voorzieningen moet passen binnen het stedelijk reglement en budget voor de inrichting van buurtspeelpleinen. De inrichting moet tevens voldoen aan de veiligheidsnormen. Speeltoestellen worden jaarlijks gezamenlijk aangekocht door het Stadsbestuur. De inrichting en plaatsing van de speeltoestellen kan in overleg gezamenlijk met de buurtbewoners worden uitgevoerd. Hou er rekening mee dat de gehele procedure wel wat tijd vergt.

Overzicht buurtspeelpleinen