Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Inspraak en participatie
De Franky

De mascotte van jeugdraad Hoogstraten is De Franky. De Franky staat voor de vrijmoedige jeugd, de jeugd die zijn tanden laat zien, de jeugd die soms best wel frank kan zijn, maar open staat voor dialoog.

De jeugdraad komt vijf keer per jaar samen. Telkens staat er een thema op de agenda waarrond we met een groep van 30 enthousiaste jongeren aan de slag gaan.
Tijdens onze vergaderingen willen we jongeren informeren, samenwerking en kennismaking  bevorderen, organiseren van
acti(viteiten),  adviezen formuleren aan het bestuur en debatteren.
 
De groep is voornamelijk samengesteld uit jongeren van geregistreerde Hoogstraatse jeugdverenigingen, maar ook individuele jongeren zijn steeds welkom.