Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Speelstraat "ik word de koning van de straat"

Dien je aanvraag in tot en met 28 april 2024 en maak in de zomervakantie van jouw straat een speelstraat!

De zomervakantie is dé tijd van het jaar voor kinderen om naar hartenlust buiten te ravotten en te spelen. Spelen in de eigen buurt of straat is plezant, maar vaak is dat door het verkeer niet veilig. Door de inrichting van een speelstraat kunnen buurten en straten hun straat in de zomer omvormen tot het favoriete speelterrein van hun kinderen.

In een speelstraat wordt de ganse breedte van de straat voorbehouden voor het spelen. Spelende kinderen en voetgangers krijgen dan voorrang op de andere weggebruikers. Hiertoe worden er hekken met verkeersborden geplaatst. Enkel woonstraten met een snelheidsbeperking tot 50 km/uur en zonder openbaar vervoer komen in aanmerking.

Speelstraten komen er uitsluitend op vraag van de bewoners zelf. Ten minste 2/3de van de bewoners van de straat moet akkoord gaan met de inrichting van een speelstraat.

Voorwaarden (kandidaat-)speelstraat

  • Heeft een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.
  • Ligt in een wijk met vooral een woonkarakter.
  • Heeft geen (belangrijk) doorgaand verkeer.
  • Heeft geen doorgaand openbaar vervoer.
  • Ten minste 2/3de van de bewoners van de straat moet akkoord gaan met de inrichting van een speelstraat.

Knal je speelstraat van start met een speelse opener en ontleen een van de speelpakketten uit de uitleendienst van de stad. Je kan vanuit je gebuurt een van onderstaande speelpakketten aanvragen via de uitleendienst

Speelpakketten:

  • Speelpakket: pakket 1 : kleuters (tot ca. 7 jaar)
  • Speelpakket: pakket 2 : sport en spel
  • Speelpakket: pakket 3 : Rollend materiaal
  • Speelpakket: pakket 4 : Reuze gezelschapsspelen