Basis en werkingssubsidie jeugdverenigingen

Een basis – en werkingssubsidie is een financiële ondersteuning voor de werking van erkende Hoogstraatse jeugdverenigingen. De basissubsidie wordt gelijk verdeeld onder alle jeugdverenigingen (die een aanvraag hebben ingediend). De werkingssubsidie wordt verdeeld volgens een puntensysteem: een jeugdvereniging krijgt punten voor het aantal leden, hoe vaak men activiteiten inricht, het aantal leiders met een attest animator in het jeugdwerk, enz. Hoe meer punten, hoe hoger de werkingssubsidie.

Voorwaarden

Enkel erkende Hoogstraatse jeugdverenigingen komen in aanmerking voor een basis- en werkingssubsidie.

Procedure

Een aanvraag gebeurt voor 30 september. 

Formulieren