Projectsubsidie Jeugd

Binnen de projectsubsidie jeugd wordt er een onderscheid gemaakt tussen een bijzonder project, een cultureel evenement voor jongeren en een kinderdorpsfeest.

Een bijzonder project is een vernieuwend experimenteel project, dat de normale werking van een vereniging overstijgt en kan maximaal drie achtereenvolgende jaren gesubsidieerd worden.

Een cultureel evenement voor jongeren draagt bij tot de promotie van kunst en cultuur binnen de jeugdmiddens en streeft er naar om kinderen en jongeren te laten participeren aan het kunstgebeuren en/of biedt jonge artiesten en beginnende gezelschappen de kans om te kunnen optreden.

Een kinderdorpsfeest is een jaarlijks weerkerend feest voor alle kinderen en kent een traditionele waarde in het dorp (zoals bijvoorbeeld: Sinterklaasfeest, kindervolksspelen, …)

Voorwaarden

Wie komt er in aanmerking ?

- een erkende of tijdelijk erkende Hoogstraatse jeugdvereniging
- een samenwerkingsverband tussen erkende of tijdelijk erkende Hoogstraatse jeugdverenigingen
- de gemeentelijke jeugdraad
- een groep inwoners van Hoogstraten die zich in een occasioneel verband rond dit project organiseren.

Procedure

Een projectsubsidie vraag je minimaal 1 maand voor de start van het project aan. 

Formulieren