Subsidie kampvervoer

Subsidie vervoer kampmateriaal

De subsidie vervoer kampmateriaal is een  subsidie voor vervoer van materiaal door derden naar een kampplaats in de Benelux. Vervoer door personenwagens en autobussen is uitgesloten. Deze subsidie is specifiek voor erkende Hoogstraatse jeugdverenigingen, die geen gebruik maken van het gemeentelijk kampvervoer.

Procedure

Een aanvraag gebeurt voor 30 september.

Formulieren