Vormingssubsidie Jeugd

Een vormingssubsidie kan u aanvragen voor het volgen van een cursus die leidt tot het behalen van het attest animator in het jeugdwerk of een ander attest ten voordele van het jeugdwerk. Er wordt 50 % van de cursuskosten met een max. van 80 euro voor jongeren van Hoogstraten en 25 % van de cursuskosten met een max. van 40 euro voor jongeren die niet in Hoogstraten wonen, maar wel actief zijn in een Hoogstraatse jeugdvereniging terug betaald.

Voorwaarden

Wie komt er in aanmerking?

- Hoogstraatse jeugdverenigingen
- individuele jongeren (die minstens 16 jaar oud worden in het jaar van de aanvraag)

Procedure

Een aanvraag doet u door het inleveren van het bewijs van deelname aan kadervorming in het jeugdwerk. 

Formulieren