Kindvriendelijke gemeente

Op weg naar een kindvriendelijk Hoogstraten
Kindvriendelijk Hoogstraten

Op weg naar een kindvriendelijk Hoogstraten

Hoogstraten stelt zich kandidaat voor het statuut van Kindvriendelijke Gemeente. Dit label met internationale traditie bekroont steden en gemeenten die de rechten van het kind, zoals omschreven in het kinderrechtenverdrag, als basis nemen voor hun beleid in de komende 6 jaar. Eind juni 2018 willen we het label Kindvriendelijk Hoogstraten verwerven.

Wat is een kindvriendelijke stad?

Een kindvriendelijke stad wil nóg leefbaarder zijn voor kinderen en jongeren. Want, net als hun ouders, nemen zij ook deel aan de samenleving. Op alle vlakken (onderwijs, mobiliteit, ruimtelijke planning, hulpverlening, gezondheid, milieu, ontspanning, sport, enz.) mogen zij hun zeg hebben.

Hoe kan Hoogstraten kindvriendelijk zijn?

In alle aspecten van het bestuur van onze stad gaan wij met de belangen van kinderen en jongeren rekening houden. De juiste manier daarvoor is een voortdurende wisselwerking met kinderen en jongeren. 

Hoe ver staan we?

Om het label Kindvriendelijk Hoogstraten te behalen, wordt er heel wat werk verwacht. De jeugddienst startte met het traject in 2016 en doorliep het afgelopen jaar verschillende fasen:

  1. In de eerste fase maakten we een grootschalige analyse, dat wil zeggen we schetsten de huidige situatie in Hoogstraten. Dit deden we door het verzamelen van gegevens en cijfers, een uitgebreide bevraging bij volwassenen via een enquête en gesprekken met alle belanghebbenden.
  2. De stem van kinderen en jongeren kan natuurlijk niet ontbreken. Tijdens fase twee, het belevingsonderzoek, bevroegen we kinderen en jongeren op verschillende manieren over de voor ons belangrijkste thema’s; mobiliteit, open groene ruimte en welbevinden. Zo konden kinderen hun droomstraat tekenen tijdens de opening van het toeristisch seizoen of op de Buitenspeeldag. Er werden filmpjes gemaakt van elke schoolomgeving en kinderen reden met een cameraatje op hun buik van school naar huis. (De resultaten van het onderzoek rond mobiliteit kregen al een vervolg binnen het project School-straten. Ten slotte deden we met de kinderen toneelworkshops rond weerbaarheid en pesten.
  3. Aan de hand van alle verzamelde informatie uit fase één en twee maakten we een visie en een strategie op met doelstellingen en concrete acties voor Hoogstraten. Dit document wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van januari voorgelegd.
  4. Ten slotte werd alles omschreven in een portfolio. Aan de hand hiervan zal een jury, waarin o.a. de kinderrechtencommissaris zit, beoordelen of er voldoende steun en bereidwilligheid is binnen Hoogstraten om het label kindvriendelijke stad te mogen dragen.

Op 24 juni 2018 reikt de Vlaamse minister van jeugd de labels uit. Van zodra Hoogstraten het label haalt, start pas het echte werk. Dit betekent immers dat we gedurende zes jaar onze kindvriendelijke ambities zullen moeten waarmaken. 

Traject kindvriendelijk Hoogstraten in beeld

Bigdraw - teken je droomstraat

Meer weten over het label kindvriendelijke steden en gemeenten?