Wisselende activiteiten

Onthaalbediende zit achter balie

Vooraf aanmelden of vrij binnenlopen?

U kan niet zomaar aan alle activiteiten meedoen. Soms wordt gevraagd om vooraf in te schrijven en/of een kleine deelnameprijs te betalen. De correcte informatie is telkens opgenomen bij de aankondiging in de centrumkrant. Voor de meeste activiteiten schrijft u in voor één keer of voor een korte reeks. Bij de animatieteams en hobbyclubs wordt een permanent engagement verwacht.

Inschrijven met betaling kan enkel ter plaatse aan de onthaalbalie, tenzij anders vermeld in de centrumkrant (foto). Een annulering wordt enkel aanvaard mits een grondige motivatie. Het inschrijfgeld terugvorderen is mogelijk zolang de inschrijfperiode nog loopt. Eens de inschrijvingen zijn afgesloten, wordt geen terugbetaling meer gedaan. Is het gevraagde bedrag toch te hoog voor uw budget? Contacteer de centrumleiding om samen met u naar een oplossing te zoeken.