Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Vrijwilliger helpt minder mobiele vrouw bij het uitstappen

Personenwagen met vrijwillige chauffeur

De Mobitwin Centrale (MMC) is een dienst voor mensen met mobiliteitsproblemen. De doelgroep zijn mensen die een beperkt inkomen hebben en die minder mobiel zijn: bejaarden, personen in een sociale noodsituatie, personen met een handicap, personen die moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en niet over een eigen vervoermiddel kunnen beschikken. Je kan pas lid worden na een beperkt sociaal/financieel onderzoek door de sociale dienst. Zij bekijken met jou of je voldoet aan de voorwaarden en zoeken mee naar oplossingen. De centrale werkt met vrijwillige chauffeurs die, met hun eigen wagen, mensen vervoeren en dit tegen kilometervergoeding.

Vervoer aanvragen

Mobitwin leden doen een aanvraag minimum 3 werkdagen vooraf. Annulering van een rit kan tijdens de openingsuren en ver genoeg vooraf zodat de Dienst Aangepast Vervoer de chauffeur nog kan verwittigen vóór aanvang van de rit. Bij laattijdige annulering van een rit worden de kilometers aangerekend die de chauffeur afgelegd heeft.

Meer info