Informatie

Onthaal, wegwijs en advies

Het dienstencentrum is een plek om u te informeren over alle kwesties in verband met zelfstandig thuis wonen. De onthaalbalie van Campus Stede Akkers is uw aanspreekpunt. U wordt zo nodig doorverwezen naar de betrokken dienst of centrumleider. Het antwoord op een duidelijk afgelijnde vraag kan u ook vinden in een van onze wegwijsfolders. Heeft u graag persoonlijk advies? Dat kan ook, maar wel op afspraak.

Mocht onze dienstverlening niet naar wens verlopen, dan vinden we het belangrijk dat u uw voorstellen, opmerkingen en/of klachten aan ons kenbaar maakt. Gebruik hiervoor het meldingsformulier op de foldertafel in de cafetaria of via onderstaande link. Elke klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen. U krijgt een antwoord. Aan anonieme klachten geven we geen gevolg.

Man kijkt op computerscherm in internetcafé
Vrouw geeft uitleg, rechtstaande voor een projectiescherm
Personeelslid zit achter onthaalbalie dienstencentrum
Bezoeker dienstencentrum neemt wegwijsfolder uit folderrek
Grote tafel met tijdschriften en kranten in de cafetaria
zicht in bureau centrumleider