Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Gebruiker dienstencentrum neemt folder uit folderrek

Folders, publicaties en lezingen

Het dienstencentrum biedt je een actueel aanbod van gratis publicaties met wegwijsinformatie over de eigen werking, het plaatselijke thuiszorgaanbod en gezondheidspreventie. De afspraken over toegang, deelnemen aan activiteiten en gebruik van diensten staan in het huishoudelijk reglement. In het activiteitenaanbod van het dienstencentrum is verder regelmatig een infosessie of lezing opgenomen over een boeiend onderwerp om het thuis wonen te stimuleren. Voorbeelden zijn valpreventie, woonaanpassing, inbraakpreventie, ...