Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De Mondiale Raad wil inwoners informeren en betrekken bij het beleid rond mondiale samenwerking . Het is de spreekbuis van de mensen en organisaties in onze gemeente, die zich belangeloos inzetten voor een betere wereld.

Een vergadering van de Mondiale Raad start met een informerend thematisch gedeelte. Na een korte pauze volgen enkele vaste agendapunten zoals beleidsadviezen, steun en aanwezigheid op campagnes en activiteiten, toekenning van humanitaire hulp,…

Iedereen is welkom om deel te nemen aan de Mondiale Raad. U bepaalt zelf of u enkel het thematische gedeelte volgt of de volledige vergadering bijwoont. Elke vereniging, dienst, school of andere instelling die actief is met betrekking tot duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking kan één of meerdere vertegenwoordigers afvaardigen.
 

Planning voorjaar 2023

  • 12 januari
  • 6 april
  • 1 juni

Om deel te nemen stuurt u best een mailtje naar ariane.snels@hoogstraten.be