Subsidies mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap

Het budget voor mondiale samenwerking bedraagt  0,7 % van de totale uitgaven van de gemeente, verminderd met de wedden van het onderwijzend personeel  en vermeerderd met de ontvangen subsidies voor ontwikkelingssamenwerking.

In dit budget zijn de personeelskosten, reis-en verblijfskosten met betrekking tot de stedenband, de volledige Noord- en zuidwerking en alle subsidies begrepen.

Het budget voor de subsidies mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap wordt verdeeld volgens een reglement. Hierbij wordt budget voorzien voor:

  • Humanitaire Hulp
  • 11.11.11
  • NGO's die bijdragen aan de gemeentelijke mondiale samenwerking
  • Kortverblijf
  • Ontwikkelingshelpers
  • Lokale projecten en programma's
  • Verenigingen die inzetten op mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap
  • Huur van lokalen door erkende verenigingen die inzetten op mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap  
  • Scholen die inzetten op mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap
  • Evenementen die mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap stimuleren