Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Geregistreerde verenigingen kunnen een subsidie voor eenmalige of permanente huur van lokalen ontvangen voor 50 % van de huurlasten met een maximum van 450,00 EUR voor eenmalige huur en  van 900,00 EUR voor permanente huur en dit binnen de perken van het voorziene begrotingskrediet. Het maximumbedrag kan worden verhoogd met een duurzaamheidstoeslag van 225,00 EUR.

Indien het krediet ontoereikend is worden alle bedragen evenredig verminderd. 

De duurzaamheidstoeslag kan worden bekomen indien kan worden aangetoond dat substantiële inspanningen werden geleverd om de energieprestatie van het gehuurde lokaal te verbeteren

Hoe aanvragen?

​Alle geregistreerde verenigingen die inzetten op mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap krijgen eind augustus hun aanvraagdossier toegestuurd. De aanvragen moeten ingediend worden voor 30 september.

Aanvragen subsidies