Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Het stadsbestuur en de mondiale raad willen  personen die stage of vrijwilligerswerk in het Zuiden doen, deelnemen aan een inleefreis, uitwisseling of sportief evenement ten voordele van een NGO of vierde pijlerinitiatief extra stimuleren. We hopen dat hun ervaringen er toe kunnen bijdragen om in Hoogstraten een ruimere bewustwording mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap te creëren.

 

Fietsproject Jef in Zuid-Afrika

Voorwaarden

 • u woont in Hoogstraten

 • bijkomend voor uitwisselingen: max. 3 leerkrachten of 2 lkn en een vrijwilliger die omwille van zijn expertise meegaat of 3 leerlingen per Hoogstraatse school en een verklaring op eer dat ze niet reeds in eigen gemeente een toelage ontvangen
  of
  max. 3 personeelsleden per Hoogstraats bedrijf of max. 3 leden van een geregistreerde Hoogstraatse vereniging  en een verklaring op eer dat ze niet reeds in eigen gemeente een toelage ontvangen
  of
  max. 3 buitenlandse bezoekers uit landen met een lage of midden HDI-index waarmee een Hoogstraatse school, bedrijf of geregistreerde vereniging een samenwerking heeft

  de verschillende mogelijkheden kunnen niet gecumuleerd worden.

 • u doet zelf een financiële inbreng van minimaal 20% van de subsidie.

 • u bezorgt de contactgegevens van twee relevante personen die verantwoordelijk zijn voor het kortverblijf om hen in kennis te stellen van de toegekende subsidie

 • u verklaart op eer dat u de achterban over het kortverblijf informeert

 • u vermeldt de steun van het stadsbestuur in de communicatie

 

Toelage

De toelage bedraagt 250 EUR voor verblijven tot 1 maand. Vanaf de 2e maand komt er 50 EUR per maand bij tot een maximum van 750 EUR.