Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
 
1 Start 2 Aanvrager 3 Gegevens 4 Project 5 Contactgegevens 6 Voorwaarden 7 Voltooid

Welkom bij het formulier voor de aanvraag van de subsidie lokaal project of programma.

Je kan ook dit jaar weer kiezen of je je formulier digitaal of op papier invult. De papieren versie kan je hier downloaden: subsidie lokaal project

Vul je de subsidie digitaal in, doe dat dan hieronder. Lees onderstaande even voor je eraan begint:

In het formulier kan je heen en terug. Er zijn echter een aantal verplichte vragen die je zal moeten invullen voor je verder kan in het formulier. Als je de pagina sluit zonder het formulier te verzenden is het niet ingediend en moet je opnieuw beginnen. Daarom hier al een overzicht van de verplichte informatie:

 • Contactgegevens aanvrager (ook rijksregisternummer en IBAN)
 • Detail informatie over het project
 • Contactgegevens van twee relevante personen van de organisatie.

 

Let op! Je komt enkel in aanmerking voor de subsidie als je aan onderstaande voorwaarden voldoet:​

 • de aanvrager is een individuele persoon wonend in Hoogstraten of een vereniging met een aantoonbare verankering in Hoogstraten.
 • de aanvrager doet zelf een financiële inbreng die minimaal overeenkomt met 20% van de toelage.
 • de aanvrager toont aan dat er jaarlijks een educatieve activiteit wordt opgezet of dat men over een eigen informatiekanaal beschikt waar minstens eenmaal per jaar voortgangsinformatie wordt gepubliceerd.
 • de aanvrager vermeldt de steun van het stadsbestuur Hoogstraten

   

Indien u een duurzaamheidstoeslag wil moet u ook een aantal optionele velden in het formulier aanvullen en aan de voorwaarden voldoen

 • De aanvrager is een organisatie met een aanzienlijk draagvlak of maakt deel uit van een grotere organisatie. Deze is aantoonbaar verankerd in Hoogstraten en is lid van de mondiale raad.
 • De aanvrager doet zelf een financiële inbreng die minimaal overeenkomt met 50% van de toelage en de financiële inbreng bestaat niet enkel uit subsidies van andere donoren
 • De aanvrager toont aan dat men inzet op minstens drie duurzame ontwikkelingsdoelen, dat er synergiën zijn met andere lokale actoren en er samenwerking of afstemming is met het lokale bestuur
 • De aanvrager toont aan dat er jaarlijks een educatieve activiteit wordt opgezet waar het duurzaamheidsaspect mee aan bod komt of dat men over een eigen informatiekanaal beschikt waar ministens eenmaal per jaar voortgangsinformatie en informatie met betrekking tot het duurzaamheidsaspect wordt gepubliceerd.

Zodra u het formulier heeft ingevuld ontvangt u een bevestigingsmail. Deze mail fungeert niet als goedkeuring van de subsidie, maar als bewijs van een ingediend formulier.

 

 

Privacy akkoord
Het invullen van dit webformulier betekent dat ik mij akkoord verklaar met de verwerking van mijn gegevens voor de doeleinden zoals die bepaald zijn in de privacyverklaring.