Verenigingen die inzetten op mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap

Enkel erkende verenigingen kunnen een aanvraag doen. De erkenningsvoorwaarden en de aanvraagprocedure voor erkenning als vereniging  zijn opgenomen in het „globaal reglement op de ondersteuning van verenigingen‟.

Het subsidiebedrag voor verenigingen die activiteiten ontplooien met betrekking tot mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap is opgebouwd uit:

  • een basissubsidie van 125,00 EUR
  • voor acties voor verduurzaming van de werking een toeslag van 125,00 EUR
  • voor vorming binnen de vereniging van minimum één uur met externe spreker, met audiovisueel materiaal of andere methodiek: het aantal vormingsmomenten x 15,00 EUR;
  • voor vorming buiten de vereniging van minimum twee uur (=één dagdeel): het aantal dagdelen x aantal personen x 10,00 EUR;
  • voor deelname aan de algemene vergaderingen van de mondiale raad: het aantal algemene vergaderingen x 5,00 EUR;
  • voor organisatie van een sensibiliserende of financiële actie: het aantal acties x 15,00 EUR;
  • voor deelname aan regionale en andere bovenlokale vergaderingen: het aantal vergaderingen x 5,00 EUR;
  • voor publicatie van een lokaal tijdschrift of een digitale nieuwsbrief: het aantal nummers x 10 EUR met een maximum van 40,00 EUR;
  • voor het maken en onderhouden van een website: 20 EUR.

Indien het krediet ontoereikend is worden alle bedragen evenredig verminderd.

Een duurzaamheidstoeslag kan worden bekomen indien de verenigingen jaarlijks twee aantoonbare nieuwe initiatieven nemen om de werking te verduurzamen. Bij de nieuwe aanvraag moet gerapporteerd worden over de initiatieven van het voorbije jaar.

Hoe aanvragen?

​Alle erkende verenigingen die inzetten op mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap krijgen eind augustus hun aanvraagdossier toegestuurd. De aanvragen moeten ingediend worden voor 30 september.

Wil je een nieuwe vereniging laten erkennen neem dan contact op met de dienst mondiale samenwerking.