Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
 
1 Start 2 Aanvrager 3 Ontwikkelingshelper 4 Project 5 Contactgegevens 6 Voorwaarden 7 Voltooid

Welkom bij het formulier voor de aanvraag van de subsidie ontwikkelingshelper.

 Je kan ook dit jaar weer kiezen of je je formulier digitaal of op papier invult. De papieren versie kan je hier downloaden: subsidie ontwikkelingshelper

Vul je de subsidie digitaal in, doe dat dan hieronder. Lees onderstaande even voor je eraan begint:

In het formulier kan je heen en terug. Er zijn echter een aantal verplichte vragen die je zal moeten invullen voor je verder kan in het formulier. Als je de pagina sluit zonder het formulier te verzenden is het niet ingediend en moet je opnieuw beginnen. Daarom hier al een overzicht van de verplichte informatie:

  • Contactgegevens aanvrager (ook rijksregisternummer en IBAN)
  • Informatie ontwikkelingshelper: naam, geboortedatum, wanneer de ontwikkelingshelper was ingeschreven in het bevolkingsregister
  • Kennis over de werking en activiteiten
  • Contactgegevens van twee relevante personen van de organisatie.

 

Let op! Je komt enkel in aanmerking voor de subsidie als je aan onderstaande voorwaarden voldoet:​

  • de aanvraag kan in naam van de ontwikkelingshelper gebeuren door een individu wonend in Hoogstraten, een Hoogstraatse vereniging of een individu dat minstens 5 jaar in Hoogstraten heeft gewoond. Voor een zelfde ontwikkelingshelper komt slechts één aanvraag in aanmerking.
  • de ontwikkelingshelper is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister of heeft minstens 5 jaar in Hoogstraten gewoond

 

Indien u een duurzaamheidstoeslag wil moet u ook een aantal optionele velden in het formulier aanvullen en aan de voorwaarden voldoen

  • De aanvrager is een organisatie met een aanzienlijk draagvlak of maakt deel uit van een grotere organisatie. Deze is aantoonbaar verankerd in Hoogstraten en is lid van de mondiale raad.
  • De aanvrager doet zelf een financiële inbreng die minimaal overeenkomt met 50% van de toelage en de financiële inbreng bestaat niet enkel uit subsidies van andere donoren
  • De aanvrager toont aan dat men inzet op minstens drie duurzame ontwikkelingsdoelen, dat er synergiën zijn met andere lokale actoren en er samenwerking of afstemming is met het lokale bestuur
  • De aanvrager toont aan dat er jaarlijks een educatieve activiteit wordt opgezet waar het duurzaamheidsaspect mee aan bod komt of dat men over een eigen informatiekanaal beschikt waar ministens eenmaal per jaar voortgangsinformatie en informatie met betrekking tot het duurzaamheidsaspect wordt gepubliceerd.

Zodra u het formulier heeft ingevuld ontvangt u een bevestigingsmail. Deze mail fungeert niet als goedkeuring van de subsidie, maar als bewijs van een ingediend formulier.

 

 

Privacy akkoord
Het invullen van dit webformulier betekent dat ik mij akkoord verklaar met de verwerking van mijn gegevens voor de doeleinden zoals die bepaald zijn in de privacyverklaring.