Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Scholen die inzetten op één of meerdere van volgende initiatieven komen in aanmerking voor een subsidie:

  • de titel Fair Trade school aanvragen of dragen
  • het jaarthema of schoolfeest in het teken zetten van mondiale samenwerking of mondiaal burgerschap
  • een coachingstraject afleggen rond mondiale samenwerking of mondiaal burgerschap
  • een scholenband hebben in de hieronder vermelde landen of regio’s of voor de vermelde groepen. De gemeente geeft bij de subsidiëring van mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap prioriteit aan de landen die behoren tot de groep landen met een lage of gemiddelde graad van menselijke ontwikkeling. Als maatstaf gebruiken we de Human Development Index (HDI) die armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting in een bepaald land of gebied meet. Voor de landen met een hoge of een zeer hoge HDI-index wil de gemeente de toelagen beperken tot aantoonbaar minder ontwikkelde regio’s of tot achtergestelde groepen en wil ze de bewijslast voor de aanvrager hoger leggen. U geeft dan met een aantal indicatoren de achterstelling van de regio of doelgroep aan.
  • een samenwerkingsinitiatief met betrekking tot mondiale samenwerking of mondiaal burgerschap opzetten tussen Hoogstraatse scholen kunnen hiervoor een subsidie ontvangen.