Horeca (The Treehouse)

Het stadsbestuur werkt voor het horecagedeelte samen met een externe partner die zorgt voor de uitbating. Alle informatie over "The Treehouse" vindt u via de link hieronder.