Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De gemeentelijke sportraad Hoogstraten vzw adviseert het stadsbestuur met betrekking tot het sportbeleid en recreatie. Dit kan op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur.

Er wordt gestreefd naar een goede vertegenwoordiging van de verschillende sportactoren in de raad van bestuur van de sportraad. Zo zijn er bestuurders vanuit de verschillende sportverenigingen, maar ook vanuit de recreatiesport, schoolsport en individuele deskundigen inzake sport.

Het bestuur van de sportraad vergadert een 10-tal keer per jaar (in principe 1ste maandag van de maand) en is daarnaast ook organisator van enkele activiteiten zoals de sportlaureatenviering, de stratenloop en de scholenveldloop. Jaarlijks worden alle sportverenigingen uitgenodigd op de algemene vergadering.

De Sportraad is steeds op zoek naar gemotiveerde mensen om haar werking te versterken. Neem snel contact op met de sportdienst bij interesse!

Inschrijven algemene vergadering sportraad