Registratie als Hoogstraatse vereniging en startsubsidie

Hoogstraatse verenigingen kunnen kunnen zich registreren bij het stadsbestuur. Bij een eerste registratie ontvangt de Hoogstraatse vereniging een startsubsidie van 125 EUR.

Procedure

Een vereniging kan zich het hele jaar door registreren bij de dienst vrije tijd.

 

Voorwaarden

Om je vereniging te registreren als Hoogstraatse vereniging en in aanmerking te komen voor de bijhorende startsubsidie, moet de vereniging aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De hoofdwerking ontplooien op het grondgebied van Hoogstraten.
  • De werking van de vereniging is niet erkend of geregistreerd in een andere gemeente tenzij de vereniging een werking biedt aan specifieke kwetsbare doelgroepen uit Hoogstraten.
  • De zetel van de vereniging moet in Hoogstraten gevestigd zijn en de meerderheid van de leden moet in de gemeente wonen. Tenzij het leden betreft, woonachtig in een gemeente/stad waar geen vereniging van dezelfde aard aanwezig is.
  • De vereniging mag geen onderafdeling zijn van een bestaande Hoogstraatse vereniging.
  • De activiteiten zijn groepsgericht en toegankelijk voor iedereen.
  • De vereniging is opgericht als privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerk.
  • Werken hoofdzakelijk met vrijwilligers die zich zonder persoonlijk winstbejag inzetten.
  • De vereniging heeft aandacht voor en zorgt voor de bewaring en de bevordering van de individuele fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen.
  • De vereniging onderschrijft de rechten van de mens en de huidige antidiscriminatiewetgeving