Domein Den Rooy

Hoogstraatse logeeradressen in de kijker

DOMEIN DEN ROOY

De manoir zelf werd in het midden van de 19de eeuw (1847) gebouwd in opdracht van de Gentse ondernemer Voortman. Hij kocht meer dan 2000 hectaren heide en moerasgrond om vruchtbaar te maken en te ontginnen.

Het prachtige domein is dan ook gelegen in een bosrijke omgeving en geven alle seizoenen een eigen ervaring. Het huis is het moederhuis van de familie Voortman geweest.

De bedoeling van de grootgrondbezitters was, in die tijd, het verwerven van politieke macht. Het was immers nodig om hoge grondbelasting te betalen om verkiesbaar te worden voor de Senaat.

Na het overlijden van Voortman zette zijn zoon zijn werk en de ontginningen verder. Toen de laatste mannelijke opvolger van de familie in 1947 overleed, nam zijn dochter het landhuis over.

Vandaag de dag wordt het landhuis gebruikt als hotel met de mogelijkheid om te vergaderen. De uitgebreide faciliteiten zijn aanwezig om ieders verblijf naar wens te laten verlopen.

Ulicotenseweg 54-56
2328 Meerle – Hoogstraten

https://www.denrooy.com/hotel/