Logistieke ondersteuning

Het gemeentebestuur van Hoogstraten steunt de lokale verenigingen en organisaties via gemeentelijke subsidies en diensten. 

Voorwaarden

Verenigingen die (tijdelijk) erkend zijn op basis van het reglement op de ondersteuning van erkende organisaties kunnen gebruik maken van de dienstverlening opgezet door het gemeentebestuur. Daarnaast kunnen ook andere socioculturele initiatieven in Hoogstraten beroep doen op deze dienstverlening.

De erkenningsprocedure is vastgelegd in een globaal reglement op de ondersteuning van verenigingen. Aanvragen tot erkenning van een vereniging, dient men schriftelijk per brief of e-mail in bij de adviesbalie vrije tijd.