Drukkerij

Verenigingen kunnen aan gunstige voorwaarden eenvoudig drukwerk laten doen in één kleur. Dit gebeurt met een duplicator. De drukkwaliteit hiervan benadert die van een fotokopie.

Het maken van (kleuren)kopies kan enkel voor plattegronden die nodig zijn om een parcours voor een activiteit uit te stippelen. Drukwerk van privé-personen of groepen met een winstgevend doel wordt niet aanvaard.

Procedure

De aanvraag kan gebeuren op twee manieren:
1. Het drukwerk afgeven en ophalen aan de onthaalbalie vrije tijd. De originelen kunnen doorgegeven worden op papier of via cd-rom, memory-stick of mail (beperkt tot 4 Mb).
2. Invullen webformulier

Bedrag

De tarieven zijn vastgelegd in een retributiereglement