Uitleendienst

De uitleendienst beschikt over materiaal zoals tenten, nadar, geluidsinstallatie, volksspelen, ... 

Voorwaarden

erkende Hoogstraatse verenigingen en organisaties aan gunsttarief, socioculturele initiatieven van niet erkende verenigingen, maar die plaatsvinden in Hoogstraten,
particulieren kunnen enkel beroep doen op de uitleendienst voor verkeerssignalisatie.

Procedure

Een aanvraag voor de uitleendienst kan op twee manieren:

Via het publiekloket verenigingen kan je het aanvraagformulier invullen. Je kan daarbij nog niet controleren of het gevraagde materiaal nog vrij is. Wacht daarom steeds op bevestiging via e-mail. Of download het aanvraagformulier en bezorg het ingevuld en ondertekend door secretaris of voorzitter aan de onthaalbalie vrije tijd in de kelder van het historische stadhuis. Men kan er meteen controleren of het gevraagde materiaal op de gevraagde datum vrij is. Ook in dat geval is de reservatie pas definitief nadat de uitleendienst je een schriftelijke of elektronische bevestiging stuurde.

De aanvraag voor de uitleendienst gebeurt maximum één jaar en minimum 14 dagen voor de datum van de uitlening. Alle aanvragen die minder dan de voorziene termijn van 14 dagen vooraf worden gedaan, kunnen worden geweigerd.

De materialen worden in de werkplaats afgehaald en teruggebracht tijdens de normale werkuren.

Bedrag

Op het formulier zie je welke materialen ontleend kunnen worden, tegen welke tarieven en waarborg. Voorzie de waarborg cash bij de afhaling, of neem je bankkaart mee.