Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Vrijetijdsparticipatie kinderen en jongeren

Wat?

Elk kind heeft recht op een leuke kindertijd, elk kind heeft recht op deelname aan vrije tijd en het verenigingsleven. Toch is dit niet voor elk kind een evidentie. Kinderen of jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie ondervinden vaak drempels om de stap naar het verenigingsleven te zetten. Betalen van lidgelden, trainingspak, wedstrijden,... 

Stad Hoogstraten heeft een subsidie waar kwetsbare kinderen en jongeren tot 18 jaar een terugbetaling kunnen aanvragen voor inschrijvings- en/of lidgelden van 50% van de kostprijs met een maximum van 200 euro per kind. Ook materiaal en kledij indien deze noodzakelijk zijn, kan worden terugbetaald. 50% van de kostprijs met een maximum van 50 euro. 

Kort samengevat

Stad Hoogstraten betaalt 50% voor deelname:

  • Lidgeld van sport-, jeugd- of socioculturele vereniging;
  • Lidgeld Fietsbieb Hoogstraten;
  • Inschrijvingsgeld voor meerdaagse kampen, uitstappen of wedstrijden;
  • Zwemlessen of andere lessenreeksen buiten de schoolse context;
  • Inschrijvingsgeld voor IKO, Academie voor Muziek & Woord. 

(Terugbetaling tot maximum 200 euro.) 

Stad Hoogstraten betaalt 50% voor materiaal:

Aanvragers kunnen enkel materiaal en kledij indienen wanneer het noodzakelijk is voor de deelname. Het moet gelinkt zijn aan inschrijvings- of lidgelden. (bv.: geen lid van zwemclub of zwemlessen, geen terugbetaling op zwemkledij). 

(Terugbetaling tot maximum 50 euro.)