Vrijetijdsparticipatie kwetsbare kinderen en jongeren

Wat?

Deelname aan vrije tijd en het verenigingsleven is niet voor ieder kind of jongere een evidentie. Kinderen of jongeren die groot worden in maatschappelijk kwetsbare situaties ondervinden vaak heel wat drempels, die de stap naar een sport -, cultuur – of jeugdvereniging of deelname aan het vrijetijdsaanbod bemoeilijken.

Subsidie voor deelname aan aanbod van verenigingen of organisaties

Het stadsbestuur van Hoogstraten ondersteunt de vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie met het subsidiereglement 'vrijetijdsparticipatie van kwetsbare kinderen en jongeren'.
 
Wie komt in aanmerking?
Maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren kunnen een toelage bekomen voor: lidgeld, inschrijvingsgelden voor meerdaagse kampen, uitstappen, wedstrijden, deeltijds kunstonderwijs en lessenreeksen van minimaal 5 momenten die tijdens de vrije tijd aangeboden worden door erkende jeugd – sport – socioculturele verenigingen of organisaties. 
 
Onder kwetsbare gezinnen wordt verstaan:
- Gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming
- Gezinnen onder budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling
- Kinderen die onder begeleiding staan van het Comité Bijzondere jeugdzorg
Een uitzondering kan gemaakt worden op advies van het OCMW

De kinderen en jongeren die voor deze toelage in aanmerking komen, zijn maximum 18 jaar en wonen in Hoogstraten.
 
Wat wordt er gesubsidieerd en hoeveel?
Maatschappelijk kwetsbare kinderen of jongeren kunnen een toelage bekomen voor: lidgeld, inschrijvingsgelden voor meerdaagse kampen, uitstappen, wedstrijden, deeltijdskunstonderwijs en lessenreeksen van minimaal 5 momenten die tijdens de vrije tijd aangeboden worden door erkende jeugd – sport – socioculturele verenigingen of organisaties, met een minimum van 50% van het totale bedrag en maximum van 200 euro per persoon per jaar. Het % kan nog om hoog gaan, na een sociaalonderzoek door het OCMW, hiervoor moet de aanvrager specifiek toestemming geven.
 
De aankoop van materiaal specifiek voor de uitoefening van de vrijetijdsactiviteit wordt op een proactieve manier opgevolgd, maar valt niet onder dit reglement.
 
Hoe een toelage aanvragen?
Ouders kunnen een aanvraag indienen via een aanvraagformulier  bij de sociale dienst van het OCMW of bij de dienst cultuur en vrije tijd in het administratief centrum. 

Sociaal tarief gemeentelijk vrijetijdsaanbod

Vanaf 2017 is er voor al het gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren (vlieg-uit, speelplein, kampen, inkom De Mosten en kindervoorstellingen van het gemeenschapscentrum) een verminderd tarief van -50%.

Wie komt in aanmerking?
- Gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming
- Gezinnen onder budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling
- Kinderen die onder begeleiding staan van het Comité Bijzondere jeugdzorg
Een uitzondering kan gemaakt worden op advies van het OCMW

Kinderen en jongeren zijn maximum 18 jaar en wonen in Hoogstraten.

Hoe aanvragen? 
Aanvragen van een sociaal tarief kan op verschillende manieren: 
- Via het inschrijfprogramma Ticketgang voor het vakantie aanbod

Heb je al een gezinsaccount?
Stap 1: Meld je aan
Stap 2: Druk op de knop ‘Mijn aanvragen’
Stap 3: Druk op de knop ‘Aanvraag sociaal tarief’
Stap 4: U ontvangt via mail een aanvraagformulier

Van zodra het sociaal tarief is bevestigd, ontvangt u voor elk kind van het gezin een nieuwe Vliegpas (tot 15 jaar) of vriendenpas (15 tot 18 jaar) en wordt de vermindering automatisch verrekend bij de inschrijving of de aankoop van een ticket.

Opgelet: een sociaal tarief moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden! 

Nog geen gezinsaccount bij Ticketgang? 
Vul onderstaand aanvraagformulier in of neem contact op met de afdeling cultuur en vrije tijd via telefoon 03 340 19 52. We helpen u graag verder!