Afwijking wekelijkse rustdag

De wekelijkse rustdag is een ononderbroken tijdspanne van 24 uren die aanvangt om 5.00 uur ’s morgens of om 13.00 uur ’s namiddags en eindigt op hetzelfde uur van de daaropvolgende dag. Iedere handelaar of ambachtsman kiest vrij zijn wekelijkse rustdag en maakt deze kenbaar op een duidelijk zichtbare plaats in zijn zaak. Indien hij deze keuze niet doet, valt zijn rustdag op zondag (van 5.00 uur zondagmorgen tot 5.00 uur maandagmorgen).

Het college van burgemeester en schepenen kan tot maximaal 15 periodes per jaar aanduiden, waarvoor een afwijking van de rustdagen mag voor een welbepaalde geografische eenheid. Afwijkingen voor individuele handelaren kunnen niet.