Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

In het reglement over de toepassing van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) wordt ook voorzien in het beteugelen van de geluidsoverlast op de openbare weg. Dit houdt in dat u in Hoogstraten dient te beschikken over een toelating tot gebruik van apparaten voor de emissie van geluid op de openbare weg of op andere plaatsen wanneer de uitzending bedoeld is om op de openbare weg te worden gehoord. Deze is beperkt tot maximum 90 decibels en tot een aantal uren in de dag. Dit geldt ook voor rondtrekkende verkopers, zoals de ijskarretjes. Vandaar de benaming "belvergunning".

Procedure

U dient een aanvraag in bij het stadsbestuur van Hoogstraten met vermelding van de periode, waarvoor u een vergunning aanvraagt, en de nummerplaat en merk van het voertuig dat u hiervoor zal inzetten.

Bedrag

De vergunning wordt gratis afgeleverd.