Tapvergunning

Horeca-uitbaters die dranken schenken of verkopen zijn verplicht om een permanente vergunning aan te vragen. De vergunning wordt afgeleverd door het gemeentebestuur. Deze vergunning wordt enkel afgeleverd aan de uitbater. Bij verkoop van de zaak kan deze vergunning niet mee overgegeven worden. De nieuwe eigenaar is verplicht om opnieuw een vergunning aan te vragen. De vergunning heeft echter ook betrekking op de staat van het gebouw. Na grondige verbouwingen is eveneens een nieuwe “tapvergunning” nodig.

Procedure

De aanvraag voor een tapvergunning kan u hier downloaden. Bij de aanvraag dient u wel nog een bewijs van goed gedrag en zeden te voegen. Dit bewijs wordt afgeleverd door de gemeente van de woonplaats van de aanvrager. De dienst lokale economie zal de nodige adviezen inwinnen bij de andere diensten en politie en brandweer.

Bedrag

De vergunning wordt gratis afgeleverd.