Terrasvergunning

Voor de plaatsing van een terras op het openbaar domein is een terrasvergunning nodig van de gemeente.

Een terras kan onder welbepaalde voorwaarden geplaatst worden op het openbaar domein langs gemeentewegen en gewestwegen. In dit laatste geval zal het stadsbestuur Hoogstraten de aanvraag doorsturen aan het Vlaamse Gewest, afdeling Wegen en Verkeer, district Vosselaar. Het Vlaamse Gewest levert een vergunning af, het stadsbestuur ontvangt een kopie van de afgeleverde vergunning en kan pas dan op haar beurt een vergunning afleveren.

Voor bepaalde onderdelen van een terras moet een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.

Bij sommige gelegenheden, zoals kermissen, kunnen tijdelijke uitbreidingen van het terras worden aangevraagd en bekomen. De opstelling van deze terrassen valt niet onder deze regelgeving. Wel moet hiertoe een afzonderlijke toelating aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen. Voor het aanvragen van deze tijdelijke terrasuitbreidingen kan contact opgenomen worden met het evenementenloket - evenementen@hoogstraten.be.

Procedure

De aanvraag voor het plaatsen van een terras dient te gebeuren op een daartoe voorzien formulier. Bestaande terrasvergunningen kunnen eenvoudig verlengd worden, door het document ‘aanvraag verlenging’ in te vullen.

Bedrag

De retributie wordt berekend naargelang de zone en de in te nemen oppervlakte. De kostprijs vindt u op de pagina over belastingen.