Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Terrasvergunning
Kenmerken zomerterras
Maximum toegelaten: 6 meter
Kenmerken winterterras
Maximum toegelaten: 4 meter
Enkel mogelijk als het zomerterras is toegelaten.
Kenmerken eilandterras
Windschermen
Voeg een afbeelding toe van de winschermen
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Voeg een plaatsingsschets van de winschermen toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Plantenbakken
Max. hoogte plantenbak mét plant = 80cm.
Voeg een afbeelding toe van de winschermen
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Voeg een plaatsingsschets van de winschermen toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Plaatsing van een vloer is enkel toegelaten bij zomerterrassen.
Vloer
Voeg een afbeelding toe van de winschermen
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Voeg een plaatsingsschets van de winschermen toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Enkel mogelijk voor zomerterrassen.
Zonneluifel
Voeg een afbeelding toe waarop de tekst en het logo op de voorflap duidelijk zichtbaar is.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Voeg een plaatsingsschets van de winschermen toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Voeg een attest toe waaruit blijkt dat de zonneluifel voldoet aan klasse "M1"- niet ontvlambaar.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Op een terras moeten alle parasols, luifel en windschermen dezelfde kleur hebben.
Parasols
Er mag max. 20% reclameruimte op de parasols worden gebruikt.
Voeg een afbeelding toe waarop de tekst en het logo op de voorflap duidelijk zichtbaar is.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Voeg een plaatsingsschets van de winschermen toe.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Voeg een attest toe waaruit blijkt dat de zonneluifel voldoet aan klasse "M1"- niet ontvlambaar.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Meubilair
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png.
Verwarming
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx.
Verlichting
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png.
Geef een opsomming van alle aanwezig elementen tot 2 meter rond de gevraagde terrasoppervlakte. Beschrijf zeker eventuele bestaande beschadiging van het openbaar domein. Vermeld ook het aanwezig straatmeubilair in directe omgeving van terras (vb. vuilbak, lantaarnpaal, brandkraan, boom) en eventuele toegangsdeuren van aangrenzende percelen.
Voeg een plan toe waarop alle elementen staan vermeld. Het inplantingsplan is op schaal 1/50 en vermeldt de afmetingen van het terras, het gebouw en de openbare weg en eventuele vaste elementen op het openbaar domein in een zone van minstens 2 meter rond het gevraagde terras.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Voeg minstens één relevante foto toe van de in gebruik te nemen oppervlakte en de aangrenzende panden.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png.
Voeg een plaatsbeschrijving van het openbaar domein toe. Indien deze beschrijving ontbreekt,wordt het openbaar domein in goede staat geacht.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Ik verklaar hierbij de reglementen van het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2011 houdende de goedkeuring van een nieuw gemeentelijk terrassenreglement en de Vlaamse stedenbouwkundige verordening aangaande toegankelijkheid na te leven.
Privacy akkoord
Het invullen van dit webformulier betekent dat ik mij akkoord verklaar met de verwerking van mijn gegevens voor de doeleinden zoals die bepaald zijn in de privacyverklaring.