Standplaats op kermis

De standplaatsen op de kermissen in Hoogstraten worden per abonnement toegewezen. Een abonnement heeft een duur van vijf jaar. Een abonnement wordt vergaard op basis van de gegevens tijdens de afgelopen kermissen van de laatste drie jaren.

Procedure

De invulformulieren/kandidaturen moeten ten laatste 6 weken voor de eerste openingsdag van de betreffende kermis schriftelijk ingediend worden bij het stadsbestuur Hoogstraten, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten of mail naar kermis@hoogstraten.be. (Dit geldt zowel voor abonnementsplaatsen als voor losse plaatsen).

U krijgt een verzoek tot betaling toegestuurd vanaf het moment dat de standplaats aan u is toegewezen.

We willen benadrukken dat we controle zullen uitvoeren op uw verklaringen en dat onjuiste verklaringen kunnen worden gesanctioneerd in de abonnementenverlening.

Data

De data voor de kermissen in Hoogstraten voor 2020 zijn:

  • Heilig Bloedkermis 1ste zondag - Hoogstraten: zondag 7 juni 2020
  • Jaarmarkt - Hoogstraten: woensdag 10 juni 2020
  • Heilig Bloedkermis 2de zondag - Hoogstraten: 14 juni 2020
  • Kermis Meersel-Dreef: weekend van 12 juli 2020
  • Kermis Wortel: weekend van 12 juli 2020
  • Kermis Minderhout: weekend van 6 september 2020
  • Kermis Meerle: weekend van 13 september 2020
  • Kermis Meer: weekend van 4 en 11 oktober 2020

Invulformulieren

Gelieve hieronder het reglement op kermissen terug te willen vinden.