Standplaats op kermis

De standplaatsen op de kermissen in Hoogstraten worden per abonnement toegewezen. Een abonnement heeft een duur van vijf jaar. Een abonnement wordt vergaard op basis van de gegevens tijdens de afgelopen kermissen van de laatste drie jaren.

Procedure

De invulformulieren/kandidaturen moeten ten laatste 6 weken voor de eerste openingsdag van de betreffende kermis schriftelijk ingediend worden bij het stadsbestuur Hoogstraten, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten of mail naar kermis@hoogstraten.be. (Dit geldt zowel voor abonnementsplaatsen als voor losse plaatsen).

We willen benadrukken dat we controle zullen uitvoeren op uw verklaringen en dat onjuiste verklaringen kunnen worden gesanctioneerd in de abonnementenverlening.

Data

De data voor de kermissen in Hoogstraten voor 2021 zijn:

  • Heilig Bloedkermis 1ste zondag - Hoogstraten : 30 mei 2021
  • Jaarmarkt - Hoogstraten : woensdag 2 juni 2021
  • Heilig Bloedkermis 2de zondag - Hoogstraten : 6 juni 2021
  • Kermis Meersel-Dreef : weekend van 10, 11 en 12 juli 2021
  • Kermis Wortel : 11 en 12 juli 2021
  • Kermis Minderhout : weekend van 4, 5 en 6 september 2021
  • Kermis Meerle : weekend van 12, 13 en 14 september 2021
  • Kermis Meer : weekend van 3, 4, 5 en 6 oktober en zondag 10 oktober 2021
  • Kermis Boereneinde : zondag 24 oktober 2021

Invulformulieren

Gelieve hieronder het reglement op kermissen terug te willen vinden.