Gemeentelijke premie voor aanpassing van de woning voor ouderen of zorgbehoevenden

Kleine ingrepen in de woning kunnen het comfort van ouderen of hulpbehoevenden aanzienlijk verbeteren, en/of de woning veiliger maken. Met deze woonpremie wil de stad de aanpassing van de woning van ouderen en zorgbehoevenden aanmoedigen indien er geen recht is op de Vlaamse aanpassingspremie. Zo verlagen we de financiĆ«le drempel om te investeren in de woning. En kan men langer in z'n eigen huis of appartement blijven wonen. 

Procedure

De premie kan aangevraagd worden na de werken, volgende werken komen in aanmerking:

 • Plaatsen van een traplift
 • Aanpassen van sanitair, evenals hulpmiddelen die het gebruik vergemakkelijken (beugels)
 • Aanpassen van de keuken
 • Automatiseren van rolluiken
 • Aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon
 • Vergroten van de deuropeningen en het aanpassen van de gangbreedte
 • (Ver)bouwen van een ruimte om een slaapkamer, badkamer of toilet in te richten, zodat op een gelijk niveau geleefd kan worden
 • Wegwerken van niveauverschillen in de woning en aan de toegangsdeur 

Voorwaarden

 • De aanvrager is minimum 65 jaar
 • Of kan een bewijs van een behandelend arts voorleggen dat deze werken nodig zijn betreffende de zorgnood - zonder dat deze persoon beschikt over een attest handicap. 
 • Iedere vergunde woning komt in aanmerking

Meebrengen

Wanneer je een factuur hebt ontvangen van de uitgevoerde werken, kan je het aanvraagformulier invullen en bezorgen aan de gemeente. De factuurdatum moet van hetzelfde jaar zijn als de aanvraag. 

Bedrag

De premie bedraagt 40 % van de gemaakte kosten (excl. btw), met een maximum van 500 euro. De som van de facturen van de uitgevoerde werken mag minstens 200 euro en maximum 1.250 euro (excl. btw) bedragen.

Naar top