Renovatie Klooster Meer

In de voormalige parochiezaal komt ontmoeting centraal te staan
Voormalige parochiezaal wordt gerenoveerd.

De vroegere parochiezaal op de kloostersite in Meer wordt volledig gerestaureerd en krijgt een nieuwe multifunctionele functie waarbij ontmoeting centraal staat. In het gebouw komt een Lokaal Dienstencentrum met geïntegreerd een uitleenpost van de bibliotheek. Het gebouw zal dus niet meer te gebruiken zijn als ‘parochiezaal’, maar kan wel gehuurd worden voor socio-culturele activiteiten via het Gemeenschapscentrum.

Bouwwerken kloostersite

De omgeving van de kloostersite in Meer is beschermd als monument. Vzw Klooster Meer zette zich, samen met Bouwmaatschappij De Noorderkempen, in voor de herbestemming van de kloostersite. De twee partners werkten samen aan één globaal masterplan voor de hele site. Binnen de samenwerking droeg vzw Klooster Meer zorg voor de herbestemming en de restauratie van de vijf historische waardevolle gebouwen. Bouwmaatschappij De Noorderkempen realiseert de nieuwbouwwoningen met een sociaal karakter.

De historische gebouwen op de site krijgen een nieuwe publieke of semi-publieke functie waardoor de kloostersite na jaren van leegstand opnieuw kan floreren als bruisend dorpscentrum waar het fijn vertoeven is voor alle bewoners en bezoekers van Meer. 

De werken op de site zijn gestart op 12 november en zullen in verschillende fases verlopen. 

Multifunctioneel lokaalgebruik

In het vernieuwde gebouw worden verschillende stadsdiensten ondergebracht. Zo opent het Lokaal Dienstencentrum (LDC) er een vestiging en de uitleenpost van de bibliotheek neemt er zijn intrek. Buiten de openingsuren van het LDC en de bibliotheek is het ook mogelijk om de lokalen te huren voor socio-culturele activiteiten en vergaderingen. Het gemeenschapscentrum neemt deze zaalverhuringen in behandeling. 

Meer info over de stadsdiensten

Renovatie Klooster Meer
Renovatie Klooster Meer