Restauratie Raadhuis

In het vernieuwde gebouw komt ontmoeting centraal te staan
Werken Raadhuis Meerle

Het Raadhuis is een beschermd monument dat al jaren beeldbepalend is in het centrum van Meerle. Echter, een volledige renovatie drong zich op. De restauratie kadert binnen het dorpskernvernieuwingsproject ‘Meerle, ons dorp’. De werken zijn reeds van start gegaan op 13 januari. 

Renovatie

Het historisch karakter van het gebouw en de omgeving blijft maximaal behouden. In het gebouw worden verschillende stadsdiensten ondergebracht die samen zorgen voor een centrale ontmoetingsplaats ten dienste van de lokale gemeenschap.

Het Raadhuis werd gebouwd tussen 1910 en 1927 naar het ontwerp van Jules Taeymans. Het is ontworpen in een neostijl met elementen uit de gotiek, renaissance en barok en vertoont sterke Hollandse invloeden. Alle schrijnwerkerij, dak en metselwerk worden hersteld of vervangen. Er wordt een glazen uitbouw voorzien die de capaciteit van het gelijkvloers uitbreidt en een uitnodigende hand uitsteekt naar voorbijgangers. Daarnaast wordt er een lift geïnstalleerd, zodat het gebouw voor iedere gebruiker toegankelijk is.

Multifunctioneel zaalgebruik

Na de fusie der gemeenten in 1977 viel de functie als gemeentehuis van Meerle weg. Via het partipatieproject ‘Meerle, ons dorp’ is met Meerlenaren gezocht naar een nieuwe invulling van het gebouw. De stad bereidde een renovatiedossier voor.

In het vernieuwde Raadhuis worden verschillende stadsdiensten ondergebracht. Zo opent het Lokaal Dienstencentrum (LDC) er een vestiging en de uitleenpost van de bibliotheek neemt er zijn intrek. Buiten de openingsuren van het LDC en de bibliotheek is het ook mogelijk om het Raadhuis te huren voor socio-culturele activiteiten en vergaderingen. Het gemeenschapscentrum neemt deze zaalverhuringen in behandeling. Op deze manier zal het Raadhuis opnieuw zijn centrale rol in het lokale dorpsleven ten volle kunnen opnemen.

Meer informatie over de verschillende stadsdiensten

Meer info over dorpskernvernieuwingsproject 'Meerle, ons dorp'

Foto's