Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De gemeenten Hoogstraten en Wuustwezel zijn echte plattelandsgemeenten. Het dan ook niet verassend dat beide gemeentebesturen bezorgd zijn over de leefbaarheid van dit platteland. Het formuleren van een gedragen visie die een gewenste evolutie vastlegt, staat hoog op de agenda. Uiteraard met alle aandacht voor de draagkracht van de omgeving, maar ook met ruime gebruiksmogelijkheden voor alle gebruikers.

Om een objectief en onderbouwd oordeel te kunnen vellen over de draagkracht van hun gemeente, kozen de gemeentebesturen ervoor een algemene studie te laten opmaken aangaande de luchtkwaliteit. De studie brengt alle belangrijke bronnen van luchtvervuiling binnen de stad Hoogstraten en de gemeente Wuustwezel in beeld.  VITO verwerkte voor de studie alle beschikbare meetgegevens op detailniveau. De resultaten laten toe om op buurtniveau vast te stellen hoe de luchtkwaliteit er voor een bepaalde parameter is.

Meten is weten, maar hoe kunnen we de resultaten positief beïnvloeden? De studie geeft een aanzet hoe de besturen met deze resultaten aan de slag kunnen.

Op 19 augustus werd er een online informatiesessie gehouden waarin de betrokken onderzoekers de studie toelichtten en de resultaten voorstelden. Deze infosessie kan hieronder worden bekeken.

Online presentatie van de studie door onderzoekers VITO