Verwaarloosde woningen in Hoogstraten

Hoe sporen we verwaarloosde woningen op?

Jaarlijks spoort stadsbestuur Hoogstraten actief verwaarloosde woningen op. Bijvoorbeeld aan de hand van de vermoedenslijst leegstand en meldingen die binnen zijn gekomen. Een melding kan 

Opname in het register van verwaarloosde gebouwen

Als de controle uitwijst dat er sprake is van verwaarlozing. Dit is op basis van een technische fiche, nemen we de woning op in het register van verwaarloosde gebowuen en brengt het orgaan van IOK dat de controles voor ons uitvoert de eigenaar op de hoogte. Wanneer de woning 12 maanden in het register van verwaarloosde gebouwen is opgenomen, moet de eigenaar een heffing betalen. De eigenaar krijgt ook informatie over de termijnen en mogelijkheden om de verwaarlozing van het pand weg te werken.

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen in een aangepaste woning, van goede kwaliteit, tegen een betaalbare prijs en met enige woonzekerheid. De Vlaamse overheid heeft richtlijnen opgesteld met betrekking tot kwaliteitsnormen voor woningen. 

Reglementen m.b.t. verwaarloosde woningen