Zaalverhuur voor sportactiviteiten

De volgende ruimten worden verhuurd door de stad voor sportieve activiteiten.

Voor seizoensreservaties en losse reservaties: 

 • Turnzaal gemeentelijke basisschool Hoogstraten, Gr. Elisabethlaan 21
 • Turnzaal gemeentelijke basisschool Wortel, Worteldorp 13
 • Turnzaal basisschool Scharrel (Minderhout), Witherenweg 2
 • Turnzaal basisschool De Klimtoren (Meerle), Ulicotenseweg 1
 • Turnzaal gemeentelijke basisschool Meersel-Dreef, Kapelweg 2
 • Turnzaal gemeentelijke basisschool De Meerpaal (Meer), Terbeeksestraat 6

Enkel voor seizoensreservaties en na contact sportdienst (sport@hoogstraten.be)

 • Sporthal Klein Seminarie, Vrijheid 234, Hoogstraten
 • Sporthal ASO Spijker, Lindendreef 34, Hoogstraten
 • Sporthal VTI Spijker (De Zevensprong), Gelmelstraat 62, Hoogstraten
 • Sporthal VITO, Karel Boomstraat, Hoogstraten
 • Kunstgrasveld vzw Spijker, Gelmelstraat 62, Hoogstraten
 • Vechtsportenzaal Sportoase, Katelijnestraat 31, Hoogstraten

Procedure

Verenigingen of individuele sportbeoefenaars die op regelmatige basis (meerdere weken na elkaar) een turnzaal of sporthal willen reserveren nemen contact op met de sportdienst. Reservaties voor de periode van 1 september tot 31 augustus worden in de voorafgaande maand mei best aangevraagd. Voor losse reservaties van de sportaccommodatie van middelbare scholen neem je best contact op met de desbetreffende school.  

Voor reservaties van de turnzalen kan je online de beschikbaarheid nakijken via https://reservaties.hoogstraten.be. Hier maak je √©√©nmalig een account aan en daarna kan je een reservatie maken (zie gebruikershandleiding onderaan). Gebruikers van sportaccommodatie die via de stad verhuurd wordt, dienen het huishoudelijk reglement sportinfrastructuur na te leven.  

Bedrag

Een overzicht van de huurprijzen voor de verschillende lokalen vind je in het retributiereglement voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur.

Documenten

Retributiereglement

Naar top