Zonevreemdheid

Wanneer zonevreemd?

Een woning, bedrijf of monument is zonevreemd als het volgens het geldende plan niet in de juiste bestemming ligt.

Bijvoorbeeld:

  • Een woning in recreatiegebied of in een natuurgebied
  • Een industrieel bedrijf in landbouwgebied
  • Een ambachtelijk bedrijf in recreatiegebied
  • Een bedrijf in bufferzone
  • Een omvangrijk milieubelastend bedrijf in woongebied
  • Een winkelbedrijf in industriegebied
  • Een commerciĆ«le private onderneming in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen
  • Een niet-landbouwwoning in landbouwgebied
  • Een niet-bedrijfswoning in industriegebied
  •  ...

Welke aanpassingsmogelijkheden?

Een zonevreemde constructie is legaal als ze vergund is of 'vergund geacht wordt'. Voor deze constructies gelden specifieke decretale verbouw- en soms zelfs herbouwmogelijkheden.

Deze mogelijkheden staan omschreven in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO) onder afdeling 2 Basisrechten voor zonevreemde constructies.
Zonevreemde constructies kunnen op basis van deze wetgeving verbouwd, herbouwd of uitgebreid worden. Hierbij dient er ook rekening gehouden te worden met de inpasbaarheid in de omgeving.
Meer informatie omtrent de verbouwings-, uitbreidings- of herbouwmogelijkheden kan je hier terugvinden. 

Zonevreemde functiewijziging:

De Vlaamse regering heeft bepaald welke zonevreemde functiewijzigingen mogelijk zijn. Deze regelgeving is hier terug te vinden.

Hoogstraten heeft een aanzienlijke hoeveelheid aan agrarisch gebied. De meest voorkomende zonevreemde functiewijziging is deze van bedrijfswoning naar zonevreemde woning.
Een woning bij een agrarisch bedrijf heeft de functie bedrijfswoning. Dit houdt in dat deze woning enkel bewoond kan worden door een persoon die een volwaardige agrarische activiteit uitvoert op deze locatie. Eens deze landbouwactiviteit stopt omdat de landbouwer bijvoorbeeld op pensioen gaat, mag hij in deze woning blijven wonen als gepensioneerde landbouwer. Bij eender welke overdracht van de bedrijfswoning is het belangrijk om te weten dat deze enkel bewoont kan worden door iemand die terug een volwaardige agrarische activiteit gaat uitoefenen. 

De functiewijziging van bedrijfswoning naar zonevreemde woning zorgt ervoor dat de woning door particulieren bewoond kan worden. Een dergelijke functiewijziging kan enkel aangevraagd worden als de agrarische activiteiten volledig gestopt zijn. 

Niet elke bedrijfswoning komt in aanmerking om omgevormd te worden tot zonevreemde woning. Om zoveel mogelijk open ruimte te behouden, worden nieuwe bedrijven op een leeg perceel niet meer toegelaten. Deze nieuwe bedrijven moeten opzoek naar een bestaande landbouwzetel om vandaaruit hun activiteiten te gaan uitoefenen. Het al dan niet kunnen verkrijgen van een functiewijzing is sterk afhankelijk van de omgeving en de landbouwactiviteit in de buurt. Op basis van deze factoren en het advies van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij wordt er bekeken of een functiewijziging mogelijk is.

Omdat deze afweging zeer locatie specifiek is, neem je best contact op met de dienst Omgeving. 

Naar top