Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Inhoud

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een tegemoetkoming die je kan ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als je zelfredzaamheid beperkt is. Voor de toekenning van dit zorgbudget wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de aanvrager (onder andere pensioen, spaargeld, beleggingen, verkoop, schenkingen,...). 

Procedure

Aanvraag

Een aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je enkel online indienen (zie hieronder "Meer info"). Je vult bij de aanvraag een vragenlijst in die de nodige informatie geeft om een beslissing te kunnen nemen. 

Evaluatie

De zorgkas gaat na of je recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Als dat nodig is, wordt er bijkomende financiële of administratieve informatie opgevraagd. Er wordt ook een evaluatie van je handicap aangevraagd bij de Directie-generaal Personen met een Handicap. Die zal medische informatie opvragen bij je arts of specialist om je handicap te kunnen evalueren. 

Beslissing

Je zorgkas brengt je op de hoogte van de beslissing over het zorgbudget. De behandeling van een aanvraag na het online indienen duurt gemiddeld 3 tot 4 maanden. 

Hulp bij de aanvraag

Als je hulp nodig hebt bij het indienen van je aanvraag kan je terecht bij je ziekenfonds.

Meer info

Uitgebreide informatie over de aanvraagprocedure, de voorwaarden en het online aanvraagformulier, kan je vinden via onderstaande link naar de website van de Vlaamse Sociale Bescherming. 

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Naar top