Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling en is erop gericht om een samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.
 
Het ruimtelijk structuurplan is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoefte van de huidige generatie, zonder de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen, rekening houdend met:
- de ruimtelijke draagkracht,
- met de gevolgen op lange termijn voor het leefmilieu,
- met de sociale, economische en culturele consequenties.
 
Een ruimtelijk structuurplan op zich wijzigt dus niets aan de bestemming en heeft geen juridische gevolgen voor een bepaald perceel.