Leegstaande woningen in Hoogstraten

Hoe sporen we leegstand op?

Jaarlijks spoort stadsbestuur Hoogstraten actief leegstand op. Bijvoorbeeld aan de hand van gegevens over het stopzetten van een domicilie. We leggen verzamelde gegevens over panden met een woonfunctie naast het bevolkingsregister, wanneer er meer dan 12 maanden geen domiciliëring is in dit pand wordt dit gecontroleerd. Natuurlijk kunnen panden met een vermoeden van leegstand ook worden doorgegeven aan de dienst Wonen van het stadsbestuur.

Bij een controle worden enkele objectieve criteria nagegaan:

  • Is de woning bemeubeld of niet?
  • Puilt de brievenbus uit of is ze dichtgeplakt?
  • Ziet de woning er onderhouden of eerder verlaten uit?

De controleur kan ook omwonenden of de buurtinspecteur raadplegen.

Opname in het leegstandsregister

Als de controle uitwijst dat er sprake is van leegstand, nemen we de woning op in het leegstandsregister en brengen de eigenaar op de hoogte. Wanneer de woning 12 maanden in het leegstandsregister is opgenomen, moet de eigenaar een heffing betalen. De eigenaar krijgt ook informatie over de termijnen en mogelijkheden om de leegstand weg te werken.

Aanpakken en voorkomen van leegstand

Heb je nog geen toekomst voor je leegstaand pand en weet je niet hoe er aan te beginnen? Informeer dan bij de dienst Wonen wat de mogelijkheden zijn met je pand. Dit kan gaan van verhuur via het sociaal verhuurkantoor, renovatie van het pand tot verkoop.
Wist u dat je in sommige gevallen recht zal hebben op premies? Ook hiervoor kan je terecht bij de dienst Wonen.

Wanneer spreken we over leegstand?

We spreken over leegstand. als een woning minstens 12 opeenvolgende maanden niet bewoond wordt.

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen in een aangepaste woning, van goede kwaliteit, tegen een betaalbare prijs en met enige woonzekerheid. De Vlaamse overheid heeft richtlijnen opgesteld met betrekking tot kwaliteitsnormen voor woningen.